10 cruciale stappen bij het maken van de business case voor Data Governance

Deze whitepaper laat zien hoe je processen, technologie en best practices benut om met succes de business case voor Data Governance over het voetlicht te brengen. Tien cruciale stappen worden belicht. Bovendien wordt gedemonstreerd hoe de oplossingen van Information Builders voor intelligence, integratie en integriteit bijdragen aan effectieve Data Governance.

Let op: Deze inhoud is in het Engels.

Graag het formulier hieronder volledig invullen

Information Builders respecteert uw recht op privacy.