Business Intelligence

Een enterprise Business Intelligence-oplossing moet de rapportage- en analysebehoeften van iedereen in de organisatie tevreden stellen, van front office personeel tot leidinggevenden tot analisten.

Business Intelligence (BI) is een uitgebreide categorie van software-oplossingen die een bedrijf of organisatie de mogelijkheid biedtom met behulp van rapportage-toepassingen en analyse-tools inzicht te krijgen in zijn kritieke activiteiten. BI-toepassingen kunnen bestaan uit een variëteit van componenten zoals rapporten, spreadsheets, grafieken en dashboards. Hoewel traditionele Business Intelligence-systemen via host terminals of rapporten in papierformaat werden geleverd, gebeurt de typische moderne inzet van een BI-toepassing via het web, Internet- of Intranetverbindingen. Wat ook mogelijk is en steeds populairder wordt is het ontwikkelen van interactieve BI-toepassingen die geoptimaliseerd worden voor mobile devices zoals tablets en smartphones en voor e-mail.

Iedereen in uw bedrijf kan met goed ontworpen BI-toepassingen betere beslissingen nemen door een sneller begrip van de diverse "informatie-assets" in uw organisatie en hoe deze elkaar beïnvloeden. Deze assets kunnen bestaan uit klantendatabases, supply chain informatie, personeelsgegevens, productie, productgegevens, verkoop- en marketingactiviteit en elke andere informatiebron die van wezenlijk belang is voor uw bedrijfsvoering. Een robuuste BI-toepassing,  die ook functies voor integratie en data-kwaliteit omvat, kan u in staat stellen deze verschillende databronnen te integreren in een enkele samenhangende structuur voor real-time rapportage en gedetailleerde analyse in uw extebded enterprise - klanten, partners, werknemers, managers en leidinggevenden.

Bekijk deze live demo's van Business Intelligence voor voorbeelden van rapporten, grafieken, scorecards en dashboards die aan de diverse eisen van eindgebruikers voldoen, voor zowel mobile devices als desktop-computers.

WebFOCUS – Het allesomvattende BI-platform van Information Builders en de best beveiligde en flexibele oplossing in de industrie - verschaft allesomvattende BI-functionaliteit voor vele verschillende categorieën van gebruikers, van de leidinggevende in het bedrijf tot op de werkvloer; van de financiële analist achter zijn bureau tot de verkoper die steeds onderweg is. Met WebFOCUS kunnen organisaties data uit elke bron ontsluiten, deze omzetten in nuttige informatie en in elk gewenst formaat aan elke eindgebruiker afleveren, zowel binnen als buiten de onderneming.

WebFOCUS reduceert de kosten en tijd voor de ontwikkeling en inzet van krachtige, schaalbare, integrale BI-oplossingen. WebFOCUS BI-software stelt uw organisatie in staat om:

  • Verzoeken snel, op intelligente en doeltreffende wijze te verwerken
  • Sneller en op doeltreffendere wijze te reageren op veranderende omstandigheden die uw organisatie beïnvloeden
  • Uw belangrijkste asset - informatie - deel uit te laten maken van  uw organisatie-cultuur
  • Ruwe data snel en eenvoudig om te zetten naar intuïtieve, illustratieve rapportages voor de gehele onderneming
  • Rapportage-systemen te uit te breiden door transactieformulieren, dataonderhoud en update-mogelijkheden te incorporeren.
  • Bruikbare informatie aan  zowel lokale als remote werknemers te leveren in het formaat dat het beste voor hen werkt, hetzij als html, Microsoft Excel, Adobe PDF, e-mail of als Active Technology met ingebouwde analyse-mogelijkheden.

Lees om meer te weten te komen over BI onze white paper “Worst Practices in Business Intelligence: Why BI Applications Succeed Where BI Tools Fail.” Hierin krijgt u een inzicht in de meest gebruikelijke fouten die bij het gebruik van BI worden gemaakt en hoe u deze kunt vermijden zodat uw BI-toepassingen zo succesvol en doeltreffend mogelijk zijn.