Gedragscode leverancier

Bij Information Builders hanteren we hoge normen op het gebied van zakelijk handelen, van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een goede zakelijke ethiek, met inbegrip van de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwachten dezelfde toewijding en betrokkenheid van onze leveranciers.

We hebben een aantal gedragsprincipes voor leveranciers van Information Builders opgesteld om onze vereisten op het gebied van verantwoord ondernemen kenbaar te maken aan externe leveranciers. Deze principes hebben betrekking op onze verplichtingen ten aanzien van onze klanten, onze traditie van innovatie en onze relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid. In deze principes zijn de normen vastgelegd die vereist zijn voor alle zakelijke activiteiten met Information Builders.

Wij streven ernaar de samenwerking met onze leveranciers volledig in overeenstemming te brengen met deze principes. Omgekeerd verwachten wij van onze leveranciers dat zij dezelfde principes voor hun eigen leveranciers hanteren bij de levering van goederen en diensten voor Information Builders. Bij de selectie van leveranciers baseren wij ons op deze principes. De naleving van deze principes wordt actief gecontroleerd.

Lees de PDF-versie van de gedragsprincipes voor leveranciers van Information Builders.