Omni-HealthData Applications

De applicaties voor de gezondheidzorg van Information Builders zorgen ervoor dat de zorgverleners en de zorgverzekeraars hun informatie effectiever kunnen verwerven, beheren en analyseren met behulp van business intelligence, analytics, data-integratie, data quality en technologieën voor master data management.

Omni-HealthData Insights

Omni-HealthData Insights biedt out-of-the-box informatietoepassingen (InfoApps™), gebouwd bovenop elke editie van Omni-HealthData, om aan een reeks kritische informatiebehoeften te kunnen voldoen. Hiertoe behoren:

  • Praktijkmanagement voor artsen
  • Kwaliteit en patiëntveiligheid
  • Patiëntervaring in het ziekenhuis
  • Een scorecard voor de prestaties van het ziekenhuis

Ontvang het informatieblad!

Omni-HealthData Insights is ontwikkelt in samenwerking met St. Luke’s University Health Network (SLUHN), ), een regionaal, non-profit, volledig toegerust en nationaal erkend ziekenhuissysteem. St. Luke's heeft de eerste medische opleiding van de regio op de universiteit Temple geïntroduceerd en heeft Truven’s award voor de 100 beste opleidingsziekenhuizen op zijn naam geschreven. Doordat de organisatie zich er van bewust was te moeten voldoen aan de business intelligence-behoeften (BI) op directie-, afdelings- en operationeel niveau, konden de productbehoeften in kaart worden gebracht en het productontwerp van ontwikkeling tot levering worden begeleid.

Omni-HealthData Provider Edition

Omni-HealthData Provider Edition is een informatiemanagementoplossing die zorgverleners een compleet beeld geeft van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeringen, werknemers, faciliteiten en andere kritieke sectoren in de gezondheidszorg. Deze toepassing vereenvoudigt complexe data-integratie, bevordert data quality en vergemakkelijkt data governance om betaalbaarheid te waarborgen. Zorgverleners kunnen diagnoses, behandelingen en uitkomsten binnen de hele gezondheidszorg analyseren.

Omni-HealthData Payer Edition

In the shift to value-based healthcare, De Omni-HealthData Payer Edition Edition zorgt ervoor dat zorgverzekeraars in de overgang naar op waarde gebaseerde gezondheidszorg een compleet overzicht van elke verzekerde krijgen. Zorgverzekeraars kunnen klinische gegevens van ziekenhuizen, artsen en andere gezondheidsorganisaties verkrijgen en verenigen met claims en operationele data van interne bronnen, terwijl de consistentie, volledigheid en nauwkeurigheid van die informatie wordt geoptimaliseerd en op een bruikbare manier beschikbaar wordt gesteld aan belanghebbenden.

Meer info

Voor meer informatie over onze toepassingen, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.