iWay Integrity Solutions

Onze krachtige en innovatieve iWay-oplossingen voor data-integriteit faciliteren het complete, real-time beheer van elke informatie uit elke bron. Onafhankelijk van waar de data zich bevindt en of het nu in een gestructureerd dan wel ongestructureerd formaat staat, iWay zorgt naadloos voor opschoning en verrijking waarna het getransformeerd wordt tot relevante, tijdige intelligence.

Data Quality Management

Krachtige, verregaande mogelijkheden voor real-time data quality management dragen bij aan de optimale consistentie, compleetheid en correctheid van data door alle informatiebronnen heen.
iWay biedt:

  • Een complete suite die tools bevat voor de profiling, matching & merging, schoning en verrijking van data
  • Een geautomatiseerde engine die corrupte of ‘slechte’ data valideert op basis van vooraf gedefinieerde business rules
  • Een real-time data quality firewall die alle systemen beschermt door het binnendringen van slechte data in de informatieomgeving proactief af te stoppen.

Master Data Management

Geavanceerde technologie voor Master Data Management (MDM) consolideert miljoenen records en maakt uniforme en gevalideerde master data onmiddellijk beschikbaar voor een brede reeks van enterprise-applicaties en -systemen. iWay biedt:

  • Ondersteuning van alle soorten van MDM, inclusief co-existence en analytisch
  • Naadloze samenwerking met zowel industriestandaard datamodellen als met volledig op maat gemaakte modellen
  • Complete verticale oplossingen voor finance, healthcare, manufacturing, retail, etc.

Data Governance

iWay’s data governance tools stellen data stewards en andere belanghebbenden in staat informatie in elke fase en in elk systeem te beheren en te controleren. iWay biedt:

  • Een geïntegreerde, end-to-end omgeving die data beheert zoals het is verzameld, in bedrijfsprocessen wordt gebruikt, in operationele databases en applicaties wordt opgenomen of beschikbaar gesteld wordt aan (eind)gebruikers
  • Real-time overzicht en correctie-proces dat voorziet in het volledig volgen van kwaliteitsproblemen die handmatige correctie vergen – vanaf het moment dat ze worden ontdekt tot het moment dat ze zijn gecorrigeerd
iWay Data Governance management dashboard.

iWay's Data Integrity suite enables IT managers to be aware of data governance issues in real time.