Information Builders en Business Intelligence standaardisatie

Een Enterprise Business Intelligence oplossing moet beantwoorden aan de rapportage- en analysebehoeften van iedereen in de organisatie.

In het verleden benaderden bedrijven Business Intelligence (BI) vanuit een afdelingsperspectief, met als resultaat dat ze nu met talloze losstaande en over de organisatie verspreide tools voor rapportage en analyse zitten opgescheept. Deze aanpak mag op korte termijn aan tactische behoeften tegemoet zijn gekomen, maar het heeft onvoldoende beantwoord aan meer strategische en verder reikende informatiebehoeften. Dit soort BI fragmentatie heeft situaties gecreëerd waarin inconsistente, inaccurate en verouderde informatie door de onderneming stroomt. Bovendien is er significant meer tijd en geld mee gemoeid om zo’n BI omgeving te onderhouden.

WebFOCUS, het robuuste BI platform van Information Builders, is de enige oplossing die voorziet in alle functionaliteit en capaciteiten die nodig zijn om BI organisatie-breed te ondersteunen. Bedrijven die op WebFOCUS standaardiseren, kunnen redundante, overlappende en conflicterende tools elimineren en daarmee de kosten die met BI gepaard gaan verminderen, terwijl ze de snelheid, consistentie, accuratesse – en dus de waarde - verhogen van bedrijfsbrede rapportage- en analyse-inspanningen.

Alleen WebFOCUS biedt een echt platform voor BI standaardisatie waarmee organisaties in staat zijn om:

  • Alle data te benaderen, ongeacht hun bron, locatie of formaat
  • Duizenden gebruikers te accommoderen, zonder dat excessieve hoeveelheden hardware nodig zijn
  • Ontelbare rapportage applicaties te creëren om aan de behoeften van de meest uiteenlopende gebruikerstypen te voldoen

Bedrijven in alle industrieën vertrouwen sinds jaren op WebFOCUS als hun enterprise BI standaard, en hebben het geïmplementeerd als enkelvoudig, volledig geïntegreerd raamwerk voor rapportage en analyse dat alle aspecten van de organisatie omspant. Als resultaat hebben zij hun bedrijfsprestaties geoptimaliseerd dankzij betere coördinatie en meer inzicht in cruciale bedrijfsstrategieën en initiatieven.

Ontwikkeling en implementatie

Information Builders' Professional Services heeft een team specialisten in bedrijfsbrede BI omgevingen aan het werk om te assisteren bij uw implementatie. 

Neem contact met ons op om uw specifieke bedrijfsbehoeften te bespreken.

Bedrijven die zijn gestandaardiseerd op Information Builders