Oplossingen voor Predictive Analytics

Queries, rapportages, dashboards en andere traditionele oplossingen voor business intelligence (BI) zijn zeer effectief voor het kwantificeren en vergelijken van historische data, om zichtbaar te maken wat er in het verleden is gebeurd. Beslissers hebben echter toekomstgerichte analyses nodig om snel en accuraat toekomstige gebeurtenissen, gedragingen en omstandigheden te voorspellen.

Oplossingen voor predictive analytics

Information Builders biedt krachtige oplossingen voor predictive analytics waarmee organisaties in staat zijn om snel en economisch uitgebreide, zeer accurate voorspellings- en scorings-applicaties te bouwen en uit te rollen. Deze innovatieve tools maken gebruik van een bewezen wiskundige methode bij het zoeken van patronen en trends in historische data, teneinde op basis van huidige en verleden informatie inzicht te verschaffen in welke factoren de meeste invloed hebben op specifieke uitkomsten en wat de meest waarschijnlijke gebeurtenis is. Deze methode brengt een nieuw niveau van nauwkeurigheid in bij forecasting en decision-making.

Onze predictive analytics oplossingen omvatten:

WebFOCUS RStat

WebFOCUS RStat verschaft een geïntegreerd platform voor BI, data modeling en scoring. Met de R-engine – een robuuste en flexibele open-source statistische programmeertaal – als onderliggende analysetool overbrugt RStat naadloos de kloof tussen vooruit- en terugblikken op bedrijfsoperaties. Met RStat zijn gebruikers op alle niveaus toegerust om beslissingen te nemen op basis van accurate en gevalideerde voorspellingen van toekomstige evenementen of omstandigheden.

Marketing Mix Modeling

Marketingprofessionals kunnen onbelemmerd diepgravende analyses uitvoeren van alle marketingdata. Dankzij de mogelijkheid om campagnes en activiteiten uit het verleden te analyseren teneinde hun potentiële effect op sales en winstgevendheid te voorspellen en om marketingscenario’s met geanticipeerde uitkomsten te simuleren, verschaft onze Marketing Mix Modeling oplossing de intelligence die nodig is om de planning, uitvoering, testing en meting van marketing drastisch te verbeteren.

Prijsoptimalisatie

Met onze Price Optimization oplossing kunnen bedrijven diverse prijsscenario’s testen door prijsveranderingen te simuleren per product, locatie of ander criterium om uitkomsten accuraat vast te stellen. Via een dieper begrip van het effect van prijs op sales en winstgevendheid kunnen bedrijven sneller reageren op marktveranderingen en prijzen onmiddellijk aanpassen aan zich ontwikkelende concurrentie-strategieën of klantbehoeften.

Sales en Operations Planning

Smart-Edge is een geïntegreerd planning platform dat marketing, operations, engineering en financiën omspant. Door gebruik te maken van zeer geavanceerde wiskundige analyses en optimalisatietechnieken, stelt Smart-Edge gebruikers in staat om diverse productieplannings-scenario’s door te rekenen, winstposities op bedrijfsniveau vast te stellen en de financiële impact te bepalen van vraagsturing, productieschommelingen en andere What-If scenario’s. Manufacturing bedrijven zullen meer inzicht krijgen in de risico’s die met planningen gepaard gaan en een meer holistisch beeld krijgen van prestatiefactoren, zodat ze de winstgevendheid en de effectiviteit in de keten kunnen opvoeren.