Social Media integratie en analyse

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken elke dag social media sites zoals Facebook en Twitter om zichzelf uit te drukken. Hun communicatie bevat vaak meningen over goede en slechte business ervaringen en meningen over producten en diensten waar ze van houden of waar ze een hekel aan hebben. Dit schept waardevolle mogelijkheden om uw klanten te leren kennen op een manier die nog niet eerder bestond. 

Met de oplossingen van Information Builders voor de integratie en analyse van social media kunt u data rechtstreeks uit Facebook en andere sites verzamelen en deze benutten om sales en marketing, klantenservice, productontwikkeling en andere belangrijke bedrijfsactiviteiten ten positieve te beïnvloeden. Anders dan dure enquêtes die verouderde informatie opleveren, verschaffen onze oplossingen real-time inzicht in wat doelgroepen vinden van uw bedrijf, producten, diensten en concurrenten.

Met de oplossingen van Information Builders voor de integratie en analyse van social media kunt u data rechtstreeks uit Facebook en andere sites verzamelen.

Social Media integratie

Facebook content bevat een rijkdom aan cruciale informatie over klantensentiment. Welk imago heeft u bij uw gebruikers? Waarderen ze uw producten en diensten? Zijn ze tevreden over de support die ze krijgen? Met onze Facebook Adapter kunnen uw business intelligence (BI) ontwikkelaars en bedrijfsanalisten rechtstreeks en conform de door de gebruikers verleende toestemming data uit Facebook opdiepen, zoals openbaar toegankelijke commentaren en posts op walls, applicatiepagina’s en elke andere text-gebaseerde content. Deze informatie kan vervolgens onmiddellijk beschikbaar worden gesteld voor rapportage en analyse.

Sentiment-analyse

De Information Builders Sentiment Analytics oplossing stelt u in staat om met de hoogste graad van accuratesse klantensentiment te verzamelen en te interpreteren. Zij helpt u vast te stellen welk commentaar uw onmiddellijke aandacht behoeft. Geavanceerde algoritmen meten nauwkeurig de emotionele intensiteit in grote volumes aan geschreven tekst, inclusief Facebook status updates en Tweets, evenals blog posts en e-mails. Elk bericht krijgt vervolgens een sentimentscore toegekend – weergegeven als een van negatief naar positief verlopende reeks van numerieke waarden – zodat de juiste prioriteit eraan gegeven kan worden en zodat het kan worden doorgegeven aan de betreffende belanghebbende voor opvolging.

Tekstanalyse

Kennis van de specifieke bewoordingen die worden gebruikt om uw bedrijf en zijn aanbiedingen te beschrijven, is cruciaal voor uw vermogen om effectief de publieke opinie te bepalen. Onze Word Analyzer past een geavanceerd algoritme toe dat zinnen opdeelt in componenten, algemene woorden verwijdert en visualisaties biedt van de meest veelzeggende woorden en de frequentie waarin ze in de tijd voorkomen. Bovendien kunt u inzoomen op individuele berichten zodat de woorden in volledige context kunnen worden begrepen. Met onze Word Analyzer kunnen social media professionals, marketinganalisten, compliance officers en anderen snel en gemakkelijk detecteren welke woorden aan populariteit winnen en welke de business raken in positieve of negatieve zin.